Yhteenveto Bisneskoulun toiminnasta liittyen henkilötietojen keräämiseen: Bisneskoulun toiminta perustuu yrittäjien kouluttamiseen, maksulliseen ja maksuttomaan. Tavoitteena on tuottaa yleisölle hyödyllistä tietoa digimarkkinoinnista. Hyödyllistä tietoa tarjotaan maksuttomasti (Vapaa Markkinointi Oy:n omalla kustannuksella) blogissa, ilmaisissa video- tai live-koulutuksissa (webinaareissa) audiotallenteissa ja pdf-tiedostoissa, verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Maksullista koulutusta tarjotaan Bisneskoulun verkkokursseilla ”7 askelta onnistumiseen verkossa” ja ”Rakenna menestyvä verkkokurssi”. Molemmissa kursseissa peruutusaika on 30 päivää.

Uutiskirjeen tilaajalle lähetetään tietoa digimarkkinoinnista sekä siihen liittyvistä koulutuksista. Maksullisista ja maksuttomista. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille. Hyötytiedon ja myynnin suhde pyritään pitämään viestinnässä 80/20, eli 80% ilmaista hyötytietoa ja 20% maksullisten kurssien myyntiä. Myynnillä Bisneskoulu rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä Bisneskoulusta vaan markkinointia lähetetään vain uutiskirjeen tilanneille, jotka voivat peruuttaa tilauksensa helposti jokaisen Bisneskoulusta tulleen viestin alaosassa olevasta linkistä milloin vain. Peruutus tulee välittömästi voimaan. Poiskirjautuneiden tiedot poistetaan rekisteristä.

Alla kerron tarkemmin, mitä tietoja kerään ja mitä käytän. Tietoja ei käytetä mihinkään hämärätarkoituksiin eikä jaeta ulkopuolisille. Maksullisten kurssien ostaneiden asiakkaiden tietoja päivittää Bisneskoulun virtuaaliassistentti, joka hoitaa asiakaspalvelua ja laskutusta. Asiakastietoihin voi päästä myös sivuston ylläpitäjä, joka ajoittain tarkistaa sivuston toimivuutta ja auttaa ongelmatilanteissa.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Bisneskoulun sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite Bisneskoulun perustajan, Anja Kadziolkan yrityksen Vapaa Markkinointi Oy:n käyttöön. Käytöstä vastaa Anja Kadziolka, joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain Bisneskoulun jäsenille hyödyllisen tiedon jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja

Vapaa Markkinoinnin asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

 

Bisneskoulu.fi-sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä

VM Vapaa Markkinointi Oy (y-tunnus: 2183462-9)

www.vapaamarkkinointi.fi ja www.bisneskoulu.fi

Anja Kadziolka, puh. 050 363 4758

Sähköposti: anja(at)bisneskoulu.fi

 

Rekisterin nimi

Bisneskoulu sähköpostirekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on VM Vapaa Markkinointi Oy:n asiakkaan ja VM Vapaa Markkinointi Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään VM Vapaa Markkinointi Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on listan jäsenille hyödyllisten asioiden tiedottaminen, jäsenrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista koulutusaineistoa Bisneskoulusta ja samalla Bisneskoulun ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on ostanut jonkun maksullisen Bisneskoulun verkkokurssin.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

a) Etunimi, Sähköpostiosoite, IP-osoite

b) Etunimi, Sukunimi, Yritys, Sähköpostiosoite, Laskutusosoite

Bisneskoulun sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla: Google Analytics kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen, sivustokäynnit (mutta tarjoaa Bisneskoulun käyttöön vain tilastotietoa) ja Facebookin pikseli tunnistaa sinut sivustolla kävijänä, jos olet kirjautuneena Facebookiin. Lisäksi Active Campaign kerää profiilitietoihisi tietoa siitä, millä sivuillani olet käynyt, mitä sähköpostia klikkasit ja mitä viestejä avasit. Näitä tietoja käytän siihen, että voin kehittää Bisneskoulua paremmin ihmisten tarpeita palveleviksi ja jotta tiedän poistaa listoiltani ne, jotka eivät koskaan reagoi viesteihini. Ja voin kohdistaa markkinointia suoraan oikeille ihmisille Facebookissa. Näin en tee turhaa markkinointia tai säilytä ihmisten sähköposteja turhaan.

 

Tietolähteet

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

 

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muiden yritysten markkinointiin. Käytämme tietojen säilytyksessä ja käsittelyssä sähköisiä palveluita, jotka edellyttävän tietojen siirtämistä EU:n ja ETA:n alueella tai sen ulkopuolelle. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että kaikki käyttämämme palveluntarjoajat noudattavat voimassaolevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä

 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen tai kunnes uutiskirjeen tilaaja peruu tilauksensa. Asiakas voi myös itse pyytää tietojensa poistoa.

 

Rekisterin suojaus.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vapaa Markkinointi Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

VM Vapaa Markkinointi Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Anja Kadziolkalle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

VM Vapaa Markkinointi Oy oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun yksilöidyn korjauspyynnön VM Vapaa Markkinointi Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle VM Vapaa Markkinointi Oy:n osoitteeseen. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Anja Kadziolkalle, ks. yhteystiedot yllä.